Dato: 14. juni 2011

Regionsmøde for kreds- og vicekredsledere

tirsdag 14. juni 2011 kl. 18:30 - 22:00
ENO

Mødet indledes med en orientering om Beredskabsstyrelsen Hedehusene ved Brigadechef Tine Overby. Denne orientering starter kl. 18.30, og selve regionsmødet starter umiddelbart efter orienteringen ca. kl. 19.

Mødet vil have følgende dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Orientering fra Regionen og Landsledelsen og Landskontoret
  3. Forslag til landsrådsmødet, herunder forslag til ændring af vedtægter
  4. Nyt fra de enkelte kredse
  5. Eventuelt

Af hensyn til det praktiske arrangement skal tilmelding ske seneste fredag den 10. juni kl. 12.00 til undertegnede eller via hjemmesiden www.bfrh.dk.

Påklædning: Uniform.

Hver kreds kan møde med kreds- eller vicekredsledere eller stedfortræder.

Hver kreds bedes forberede et indlæg til punkt 4 på maksimalt 5 minutter!

Tip en ven   Søg   Sitemap   Print