Dato: 7. februar 2012

Kredsens Årsmøde

tirsdag 7. februar 2012 kl. 19:00 - 22:00
Helsingør Brandstation, Klostermosevej 106 C, 3000 Helsingør

I henhold til Beredskabsforbundets vedtægter § 9 indkaldes hermed til

ORDINÆRT ÅRSMØDE

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2012 KL. 19.00

på Helsingør Brandstation, Klostermosevej 106 C, 3000 Helsingør.

Dagsorden vil være som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Indstilling af kredsleder eller vicekredsleder
 6. I år er vicekredslederne Lars Kirchhoff og Sanne Johansson på udpegning. Kredsledelsen indstiller begge til genudpegning.
 7. Viceregionsleder Kirsten Nielsen leder indstillingen og udpegningen.
 8. Valg af kasserer
 9. Da Carsten Ellegaard blev valgt for en 2-årig periode i 2011 udgår punktet i år.
 10. Valg af indtil 3 kredsledelsesmedlemmer
 11. På valg: Angela Haugaard Pedersen og Asger Christensen. Hverken Angela eller Asger ønsker ikke genvalg. (Kim Bergsaker blev valgt for en 2-årig periode i 2011r).
 12. Valg af revisor
 13. På valg: Jørgen Møller. Jørgen Møller er villig til genvalg.
 14. Valg af revisorsuppleant
 15. På valg: Jens-Allan Haugaard Pedersen (Peter Christensen blev valgt for en 2-årig periode i 2011)
 16. Eventuelt

Efter årsmødet afholdes et udpegningsmøde, hvor der kan udpeges indtil 3 kredsledelsesmedlemmer. Søren Brandt blev udpeget for en 2-årig periode i 2011. Endvidere blev Jesper Hærskjold udpeget for en 1-årig periode i 2011. Kredslederen leder indstillingen og udpegningen. Endelig skal der vælges repræsentanter til MED-udvalgene i Fredensborg og Helsingør. Her er henholdsvis Kim Bergsaker og Jesper Hærskjold begge villige til genvalg. Desuden skal der vælges en repræsentant til forvaltnings-MED. Her er Søren Simonsen villig til genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på kredsårsmødet, skal være kredsleder Søren Simonsen i hænde senest onsdag den 1. februar 2012.

Efter årsmødet er kredsen vært ved et par stykker smørrebrød. Tilmelding til spisningen skal ske SENEST FREDAG DEN 3. FEBRUAR 2012 KL. 12.00.

Se de udsendte indkaldelse

Tip en ven   Søg   Sitemap   Print