Dato: 23. marts 2012

Regionsårsmøde

fredag 23. marts 2012 kl. 18:00 - 22:00
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

ORDINÆRT REGIONSÅRSMØDE

 FREDAG DEN 23. MARTS 2012 KL. 18.00 
 i teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. 
 Dagsorden vil være som følger: 
 a)Valg af dirigent
Regionsledelsen foreslår Henrik Sunekær, Furesø.
 b)Beretning om Beredskabsforbundets virksomhed 
 c)Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
 d)Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være regionslederen i hænde senest den 17. marts 2012.
 e)Indstilling af regionsleder eller viceregionsledere. Landschefen eller dennes stedfortræder leder ind-stillingen. I år er viceregionsleder Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Mark Langhave samt Søren Brandt på udpegning. Mark Langhave har meddelt at han ikke ønsker genudpegning. De øvrige viceregionsledere er alle vil-lige til genudpegning.Regionsledelsen indstiller Kirsten Nielsen, København, Carsten W. Larsen, Bornholm samt Søren Brandt, Nordsjælland til genudpegning. Endvidere indstiller regionsledelsen Kirsten Larsen, Bornholm til ny viceregionsleder. 
 f)Valg af kasserer.
Da Jesper Janholm blev valgt for to år i 2011 udgår punktet i år.
 g)Valg af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer
På valg i år er: Kirsten Larsen, Bornholm. Herudover er der en post ledig. Kirsten Larsen er villig til genvalg, med mindre Kirsten bliver udpeget til ny viceregionsleder under punkt e). Regionsledelsen indstiller til enten til genvalg af Kirsten Larsen, Bornholm eller til nyvalg af kredsle-der Mads Emil Petersen, Bornholm. Endvidere indstiller regionsledelsen til nyvalg af kredsleder René Andersen, Hedehusene.
 h)Indstilling og udpegning af indtil 3 regionsledelsesmedlemmer. Regionslederen leder indstillingen.
Da informationsassistent og uddannelsesassistent begge blev udpeget for en to årig periode i 2011 udgår punktet i år.
 i)Valg af revisorer
På valg er: Hanne Buchholdt, Bornholm. Regionsledelsen foreslår genvalg af Hanne Buchholdt.
 j)Valg af revisorsuppleanter
På valg er: Ib Otte, Frederiksberg. Regionsledelsen foreslår genvalg af Ib Otte, Frederiksberg.
 k)Eventuelt 
 Forslag, der ønskes drøftet under punkt d) indkomne forslag skal være regionslederen i hænde senest den 17. marts 2012. 
 Påklædning: Uniform. 
 Hver kreds må stille med kredsleder og vicekredsleder(e). Hvis kreds- eller vicekredslederen er forhindret i at deltage må kredsen naturligvis stille med en stedfortræder. 
 Efter årsmødet er regionen vært ved en buffet. Tilmelding er derfor nødvendig. 
Tip en ven   Søg   Sitemap   Print